Tag Archives: soạn thảo

Hướng dẫn sử dụng Plugin Advanced TinyMCE soạn thảo WordPress chuyên nghiệp

Nếu bạn đã chán ngấy với trình soạn thảo mặc địch của WordPress ít chức năng, gây khó khăn cho bạn trong việc viết bài . Vậy thì bạn hãy sử dụng ngay Plugin Advanced TinyMCE  để để loại bỏ những khó khăn đó nhé. Tính năng  Plugin này sẽ cho phép bạn thêm, xóa […]

đang xem bài viết