Tag Archives: jQuery

Hướng dẫn loại bỏ jQuery Migrate khỏi WordPress

Hướng dẫn loại bỏ jQuery Migrate Script khỏi WordPress một cách đơn giản. Vì cao cần loại bỏ jQuery Migrate khỏi WordPress ? JQuery Migrate gồm 2 tập tin JavaScript là jquery-migrate.js và jquery-migrate.min.js .Chúng được tích hợp vào WordPress kể từ phiên bản 3.6  . JQuery Migrate hỗ trợ cho những theme sử dụng các […]

Hướng dẫn tạo nút cuộn về đầu trang đơn giản với jQuery

Chắc hẳn các bạn đã từng tiếp xúc với nhiều trang web dài và khi xem tới cuối trang bạn cảm thấy mệt mỏi với việc phải kéo lại lên trên đầu trang . Để giải quyết vấn đề này ta sẽ tạo một nút Back to top có chức năng giúp khách truy cập có […]